Co je skolióza

CO JE IDIOPATICKÁ SKOLIÓZA?

U idiopatické skoliózy není přesně známá příčina vzniku, i když existuje řada vlivů a faktorů, které působí na její vznik přímo nebo sekundárně formou adaptačního mechanismu. Skolióza představuje prostorovou deformaci páteře a trupu, obratle se vychylují a rotují mimo optimální střední osu těla. Mění se tvar zad, vznikají asymetrické paravertebrální valy, které jsou viditelné především při předklonu. Pánev rotuje a prominuje na jednu stranu, může být asymetrie pasu. Jiný tvar a funkce trupu je vzájemně propojen s tvarovými i funkčními změnami horních i dolních končetin, jinou kvalitou tkání, rozsahem pohybu pravé a levé strany těla, změnou koordinace, vnímání tělového schématu…. Skolióza ovlivňuje i činnost vnitřních orgánů, dýchání a trávení. U skoliózy se setkáváme s asymetrií svalového systému, přičemž svaly mají významný formativní vliv na kosti. Skolióza může být také zdrojem bolesti, způsobit sociální a psychologické problémy v dětství i v dospělosti.

ANKETA

Proč cvičím? Na otázku odpovídají pacienti se skoliózou…

CO MI DALA SKOLIÓZA?

Příběh pacientky se skoliózou…

PROJEKT VĚNOVANÝ ŽENÁM A DÍVKÁM SE SKOLIÓZOU

Květiny symbolizují krásu, o kterou ženy ani skolióza nemůže připravit.