Archiv měsíce: Květen 2024

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy – CKP Dobřichovice, 14.06. 2024 – 16. 06. 2024

Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u idiopatické  skoliózy,  seznámit účastníky teoreticky i prakticky s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu skoliózy. Součástí kurzu je také řada kazuistik přibližující...

Eva News

Hi Iveta, I wanted to Thank you so much for your work on Eva. She was lucky to have you. We went to the doctor last winter and he was happy to see that...