Pro rodiče pacientů

Vážení a milí rodiče,
možná přemýšlíte a ptáte se, co máte dělat, když byla vašemu dítěti diagnostikovaná skolióza. Najděte si co nejvíce informací a začněte spolu pracovat na zlepšení.

CO JE SKOLIÓZA?

Skolióza je prostorová deformace páteře a hrudníku, má vliv také na ostatní klouby v těle. Představuje asymetrii a změnu funkce všech systémů lidského těla.

Je velmi důležité a záslužné včasné rozpoznání počínající asymetrie, která by mohla vést k rozvoji skoliózy. Při pohledu na dítě si všimnete asymetrie ramen, lopatek, pasu, každá noha stojí jinak. Mění se tvar zad, hrudní páteř je většinou plochá, bederní naopak vystupuje. Dítě má zkrácené svaly, většinou asymetricky, ale často má zároveň hypermobilitu (nadměrnou pohyblivost kloubů). Může mít problémy se stabilitou a koordinací. S oblibou vyhledává a hoví si v polohách, které skoliózu viditelně podporují. Některé děti mají nechuť k pohybu, jiné jsou naopak pohybově nadané. Nejrizikovější je období rychlého růstu v dospívání, kdy je často časový nesoulad růstu kostí, svalů a nervové soustavy v kombinaci hormonálními změnami.

Zpočátku je většinou skoliotické držení, páteř je ještě flexibilní a lze ji vyrovnat. Pokud je skolióza strukturální, páteř již nelze zcela napřímit, deformita páteře se fixuje. Při předklonu vidíte asymetrii zádových svalů, vytváří se val na hrudníku většinou vpravo a v bedrech vlevo. Pohyb páteře není plynulý a harmonický. Asymetrie kloubů, svalů, deformita hrudníku s vlivem na vnitřní orgány může postupem času být zdrojem bolestí, skolióza může působit problémy v psychosociální sféře.

LÉČBA SKOLIÓZY

Součástí léčby u lehčích i těžkých skolióz by měla být kinezioterapie, která pomáhá napřímit páteř, nalézt symetrii a zlepšit pohybový projev. Jedná se o speciální korekční techniky a cvičení. Zahrnuje práci s měkkými tkáněmi (svaly, fascie, podkoží) a různé způsoby ovlivnění řídícího systému (nervové soustavy). K tomu alespoň zpočátku potřebují děti pomoc rodičů, kteří je vedou, korigují a pomáhají učit více poznat své tělo. V začátcích může být cvičení únavné, nepřirozené, mohou mít namožené svaly, které dříve neznali.

Sportovní aktivity nebo i běžná cvičení mohou prohloubit skoliózu, protože člověk se skoliózou zapojuje svaly asymetricky bez korekce ve svém skoliotickém vzoru, tak jak to umí. To ovšem neznamená, že svým dětem zamezíte nebo zakážete pohyb. Vhodné je ovšem začlenit prvky korekce a napřímení také do těchto pohybových aktivit a dítě nepřetěžovat. Je důležité umět pracovat se skoliózou v běžných denních aktivitách, v sedu, stoji, při chůzi…

Nedopusťte, aby skolióza snižovala sebevědomí a sebedůvěru vašich dětí. Pokud jste zahlceni často i protichůdnými názory jak léčit skoliózu, spolehněte se na svůj rozum a intuici, nakonec se stejně musíte rozhodnout sami. Sledujte své dítě a vyberte si terapii, u které vidíte výsledky a která zároveň nenaruší jeho psychiku. I vaše dítě by mělo terapii pochopit a souhlasit s ní.

Rodiče, nic si nevyčítejte! Buďte optimističtí, soustřeďte se na to, jak skoliózu zlepšit. Mějte své dítě rádi, ale nelitujte je. Skolióza neznamená, že bude v životě méně úspěšné a šťastné.