Květiny

Tento projekt je věnován dívkám a ženám s idiopatickou skoliózou.

Květiny symbolizují krásu, o kterou ženy ani skolióza nemůže připravit.

Květina, stejně jako páteř, není perfektně rovná, protože ani živý organismus není dokonale rovný.

I tělo, které není symetrické, může být pěkné a funkční.