Odborné kurzy v ČR a SR

ODBORNÉ KURZY V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

Od roku 2006 vedu odborné kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře věnované diagnostice a kinezioterapii u idiopatické skoliózy v CKP Dobřichovice a jiných školících místech v ČR a SR.

TÉMATA KŮRZŮ, SEMINÁŘŮ, REFRESH, A WORKSHOPŮ: diagnostické klinické a RTG metody u idiopatické skoliózy, teoretické i praktické ukázky metod věnujících se skolióze, kazuistiky, vyšetření a terapie konkrétního pacienta se skoliózou, součástí je kurzu je studijní materiál. Kurzy jsou jedno- až třídenní. Maximální počet účastníků je 22 minimální 12.

Více naleznete zde…

Po dohodě nabízím možnost upořádat kurz přímo na vašem pracovišti.

PRAVIDELNĚ POŘÁDÁM KURZY: