Fotogalerie

Nevhodná návyková poloha
podporující skoliózu

Protiskoliotická korekční
poloha

 

Nevhodná návyková poloha
podporující skoliózu

Protiskoliotická korekční
poloha

 

 

Nevhodná návyková poloha
podporující skoliózu

Protiskoliotická korekční
poloha

 

Fotodokumentace pacientky

volný stoj

korekce

květen 2017, výsledek po pravidelné terapii

červen 2016, před začátkem terapie