Autor: skolioprogram.cz

Týdenní rehabilitační program pro klienty se skoliózou, CKP Dobřichovice, 17. – 21. 8. 2020, program je v současné době plný, můžete se přihlásit jako náhradníci

Pro klienty a klientky, které trápí skolióza různého typu a stupně (od školního věku po dospělé). Pro klienty s idiopatickou skoliózou, kteří by se rádi aktivním přístupem pokusili předejít zvažovanému operačnímu řešení. Pro klienty...

Týdenní rehabilitační program pro klienty se skoliózou, CKP Dobřichovice, 20. – 24. 5. 2020, kapacita naplněna

Pro klienty a klientky, které trápí skolióza různého typu a stupně (od školního věku po dospělé). Pro klienty s idiopatickou skoliózou, kteří by se rádi aktivním přístupem pokusili předejít zvažovanému operačnímu řešení. Pro klienty...

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy, Třebíč, 15.-17. 11. 2019

Odborný kurz je zaměřen na diagnostické a terapeutické přístupy u idiopatické skoliózy. Cílem je seznámit účastníky teoreticky i prakticky s vybranými kinezioterapeutickými metodami určenými především pro léčbu skolióz v současných interpretacích. Součástí kurzu je...

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy – Dle Gochta, Niederhöffera a Brüggra, CKP Dobřichovice – 2. 11. 2019

Jednodenní praktický kurz věnující se metodám pro léčbu skolióz v současných interpretacích. Tato část kurzu se věnuje metodám dle Gochta a Gessnerové, Niederhöffera a Brüggra. Kurzy je možné absolvovat nezávisle na sobě. Na kurz je...