Publikace

diplomová práce

 • PALLOVÁ I.: Postavení kinezioterapie v léčbě skoliózy. Olomouc, 1998. 143 s. Diplomová práce na FTK UP. Vedoucí diplomové práce MUDr. I. Vařeka.

disertační práce

 • PALLOVÁ I.: Axiální rotace obratlů ve vztahu k tvarovým změnám páteře. Praha, 2007. Disertační práce v oboru biomechanika. Školitel Prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.

články v časopisech

 • Pallová I., Šorfová M., Ryšávková A. Měření rotace obratlů z RTG snímku. In Pohybové ústrojí, Praha, ročník 10, 2003, č. 3+4, s. 161–171, ISSN 1212– 4575.
 • Černý P., Pallová I., Mařík I. Grafická metoda určení rotace obratlů – prospektivní studie. In Pohybové ústrojí, Praha, ročník 11, 2004, číslo 3+4, s.163–170, ISSN1212–4575.
 • Pallová I., Kubový, P., Otáhal, O. Směr rotace obratle v transverzální rovině v závislosti na kyfolordóze páteře – sdružené pohyby páteře, In Pohybové ústrojí, ročník 13, 2006, č. 1–2, excerpováno v Excerpta Medica, s. 77–89, ISSN 1212–4575.
 • Jelen K., Lopot F., Pallová I., Nováček V., Budka Š. Creep of myometrium, impact of pregnancy. In: Neuroendocrinology Letters, 2007, impact factor 0,768
 • Pallová I., Černý P., Kubový P., Otáhal S. Možnosti hodnocení axiální rotace páteře a její význam u páteřních deformit. In: Lékař a technika, 2009
 • Pavel Cerny, Ivo Marik and Iveta Pallova, The radiographic method for evaluation of axial vertebral rotation – presentation of the new method, Scoliosis 2014, 9:11 doi:10.1186/1748–7161–9–11

stať ve sborníku – 2003

  • Pallová I., Ryšávková A., Chalupová M. Význam rotace obratlů v rámci prostorové deformity páteře. In Mezinárodní studentská vědecká konference, Praha, 20.–21. března 2003, FTVS UK, ISBN 80–903285–1–2.
  • Pallová I., Ryšávková A., Chalupová M. Hodnocení idiopatické skoliózy metodou moiré topografie. In Medsoft 2003. Sborník příspěvků konference Medsoft 2003, Brno, Praha: Agentura Action M, 2003. s. 99–103., 22.–23.4.2003
  • Pallová I., Šorfová, M., Ryšávková A. Měření rotace obratlů z RTG snímku. The 5th Prague–Sydney Symposium „Diagnostika a léčení vad pohybového aparátu“, Lékařský dům, Praha In Suppl. Pohybové ústrojí, Praha, roč. 10, 2003, s. 18–19, ISSN 1212– 4575., 13. října 2004
  • CHALUPOVÁ, M, PALLOVÁ, I., RYŠÁVKOVÁ, A. Fuzzy diagnostika deformit axiálního systému. In Medsoft 2003. Sborník příspěvků konference Medsoft 2003, 22.–23.4.2003, Brno. Praha: Agentura Action M, 2003. s. 21–25.
  • CHALUPOVÁ, M., PAIGEROVÁ, M., TVRDÍKOVÁ, H., RYŠÁVKOVÁ, A., PALLOVÁ, I. Detekce teplotních projevů pohybového systému. In Medsoft 2003. Sborník příspěvků konference Medsoft 2003, Brno. Praha: Agentura Action M, 2003. s. 15–19., 22.–23.4.2003
  • RYŠÁVKOVÁ, A., PALLOVÁ, I., CHALUPOVÁ, M., ZAHÁLKA, F. Possibilities of 3D Evaluating of Back Surface nad Spine Shape. In Anthropology and Society. Programme Abstacts of International Anthropological Congress, 22.–24.5., 2003, Praha. Praha: Charles University, Czech Anthropological Society, 2003. s. 150.
  • RYŠÁVKOVÁ, A., PALLOVÁ, I., CHALUPOVÁ, M. Možnost ovlivnění tvaru axiálního systému silovým přenosem z horní končetiny. In Sborník Mezinárodní studentské vědecké konference, Praha, FTVS UK, 20.–21.3. 2003
  • Chalupova M., Rysavkova A., Pallova I., Otahal S. Human Posture Estimation Method from a 3D Surface Image using Fuzzy Logic Evaluation. In Biomechanics 2003, 6.30–2.7. 2003, Rhodes, Greece, Editor(s): M.H.Hamza, 304 pages, ISSN: N/A; ISBN: 0–88986–359–8.
 • stať ve sborníku – 2004
  • PALLOVÁ, I., RYŠÁVKOVÁ, A., Šorfová, M. Význam rotace obratlů v rámci prostorové deformity páteře. 8 stran, In Sborník Studentské vědecké konference „Nové tváře ve vědě“, 14.–15. 2004, Praha, FTVS UK.
  • Ryšávková, A., Pallová, I., Chalupová, M. Ovlivnění tvaru páteře svalovou aktivitou horních končetin. In Sborník Studentské vědecké konference „Nové tváře ve vědě“, 14.–15. 2004, Praha, FTVS UK.
  • Pallová I. Evaluating of axial rotation of spine and its importance in scoliosis. In Proceedings of the conference Biomechanics of Man 2004, Plzeň, November 16–19, 2004, s. 77, ISBN 80–7043–315–9.
  • Pallová I. Threedimensional evaluation of spine shape and back surface – utilization in research of scoliosis (part II). In Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring And Supervising Engineering Structures and Their Numerical Analysis. Sborník příspěvků IXth Bilateral Czech/German Symposium 2004, 17.–19.6.2004, Tábor. Publisher: Fakulty of Transportation Sciences CTU s. 61–63, ISBN 80–86246–20–5.
 • stať ve sborníku – 2005
  • Pallová I., Otáhal S., Kubový P. Evaluation of Axial Rotation of Spine and its Importance in spinal deformity, Volume 11(1), 2005 IN IFBME proceedings, Prague, Czech Republic, November 20–25. 2005, Editors: Jiri Hozman, Peter Kneppo (Proceedings of the 3rd European Medical & Biological Engineering Conference – EMBEC´05. ISSN: 1727–1983.
  • Pallová I., Černý P., Ryšávková A., Valach J.: Hodnocení rotace obratle a trupu u skoliózy. In II. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 9. a 10. 9. 2005, Sborník abstraktů, Editor sborníku: Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., Vydavatel sborníku: UNIFY ČR, Praha 2005, s. 10, ISSN 1801–4062.
  • Pallová I., Ryšávková A.: Rotace obratle v rámci 3D tvarových změn deformace páteře. In II. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 9. a 10. 9. 2005, Sborník abstraktů, Editor sborníku: Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., Vydavatel sborníku: UNIFY ČR, Praha 2005, s. 11, ISSN 1801–4062.
  • Ryšávková A., Pallová I.: Problematika tvaru páteře. In II. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 9. a 10. 9. 2005, Sborník abstraktů, Editor sborníku: Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., Vydavatel sborníku: UNIFY ČR, Praha 2005, s. 12, ISSN 1801– 4062.
  • Černý P., Pallová I., Mařík I. Graphic Metod of Axial Vertebral Rotation Assesment. In The 6th Prague–Sydney Symposium „Diagnostics and Treatment of Congenital and/or Acquired Locomotor Apparatus Defects“ within the framework Bone and Joint Decade 2000 – 2010, in October 12, 2005, Prague, Czech Republic.
 • stať ve sborníku – 2006
  • PALLOVÁ I., OTÁHAL S. Střed otáčení axiální rotace obratle v transverzální rovině (Axial Rotation of vertebrae in transversal plane). In: Biomechanics, biofluidics and Alternative Biometerial Substitutions. Prague: Czech Society of Biomechanics Charles University in Prague, 2006: s. 25–28. chief editor s. Otáhal, ISBN 80–86317–40–4.
  • Černý, P., Pallová, I., Mařík, I. Grafická metoda získání úhlu rotace obratle z RTG snímku. In: XV. ortopedické sympozium Hradec Králové 16. – 17. března 2006, Souhrny přednášek, s. 24, ISSN 1211–7927.
  • VALACH J., BRYSCEJN J., PALLOVÁ I., RYŠÁVKOVÁ A. Examination of Scoliosis by Fringe Projection In: Proceedings of Xth Bilateral German/Czech Symposium „Advances in Measurement Techniques and Experimental Methods in Engineering Research and Practice“, Gummersbach–Niederseemar, Germany, May, 2–5, 2006; s. 15–16.
  • Pallová I., Lopot F., Otáhal. S. The potential fulcrum positions of axial vertebral rotation. IN The 7th Prague–Sydney–Lublin Symposium „News in Comprehensive Care on Locomotor Defects“ in October 11, 2006, ISSN 1212–4575, excerpováno v Excerpta Medica, s. 137–139.
  • Pallová I., Jiroušek O, Kubový P., Ryšávková A., Otáhal S. Detection of Axial Rotation of Vertebrae by Means of Magnetic Resonance, In: Human Biomechanics 2006, 11th international conference, Congress of the Czech Society of Biomechanics, book of extended abstracts, November 13–16, 2006, Hrotovice, s. 156–157. Editors: J. Burša, V. Fuis, P. Švancara, Publisher: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, ISBN: 80–214–3232–2
  • LOPOT F., KUBOVÝ P., VORLÍČEK P., MARTINÍK J., HOLUB T., NOVÁČEK V., BUDKA Š., PALLOVÁ I., KUŠOVÁ S., JELEN, K. Creep of myometrium, rheological model. In: Human Biomechanics 2006, 11th international conference, Congress of the Czech Society of Biomechanics, book of extended abstracts, November 13–16, 2006, s. 142–143. Hrotovice, Editors: J. Burša, V. Fuis, P. Švancara, Publisher: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, ISBN: 80–214–3232–2
 • stať ve sborníku – 2007
  • Pallová I., Otáhal S. Relation of axial vertebral rotation to the rib and trunk deformity in the transversal plane at scoliosis. In: The 9th Prague–Sydney Symposium and 12th Kubat´s Podiatric day „News in Diagnostics and Comprehensive Treatment of Locomotor Defects“, At Domus medica in Prague 19.–20.10. 2007, Pohybové ústrojí, ročník 14/2007 číslo 3–4 Supplementum, s. 358–361.
  • Otáhal M., Štěpánik Z., Pallová I., Otáhal S. Double–entry joint kinematics – intervertebral mobility applications. In: The 9th Prague–Sydney Symposium and 12th Kubat´s Podiatric day „News in Diagnostics and Comprehensive Treatment of Locomotor Defects“, At Domus medica in Prague 19.–20.10. 2007, Pohybové ústrojí, ročník 14/2007 číslo 3–4 Supplementum, s. 343–347.
  • KUBOVY, P., Jelen, K., Lopot F., Niezgodzka, M., TETKOVÁ, Z., Pallová, I., Novacek, V., Budka, S. Uterine wall tissue, rhelogical model and identification of its parameters. XXIth Congress of International Society of Biomechanics, July 1–5, 2007, Taipei, Taiwan, In: Journal of biomechanics 2007, Vol 37, Suppl. 1 Elservier 2006, ISSN 0021–9290 (ISB 2007) S735
  • Kubovy, P. Lopot, F., Prokesova M., Riha, M., Kaczmarska, A., Pallová, I., Holub T., Otahal, S., Jelen, K. The changes of the rheological properties of the knee joint in the separate causes. XXIth Congress of International Society of Biomechanics, July 1–5, 2007, Taipei, Taiwan, In: Journal of biomechanics 2007, Vol 37, Suppl. 1 Elservier 2006, ISSN 0021–9290, S549
 • stať ve sborníku – 2010
  • Pallová I. – Možnosti kinezioterapie u idiopatické skoliózy. 15. Kubátův den, Diagnostika, léčení, biomechanika a patobiomechanika pohybového ústrojí“ In: Pohybové ústrojí, ročník 17/2010, č. 1–2, Supplementum, s. 210–214
  • Pallová, I. – Volba a možnosti terapie fyzioterapeuta u idiopatické skoliózy, XVII. Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny, 14–15.5.2010 v Luhačovicích (aktivní účast)
 • stať ve sborníku – 2011
  • Pallová I. – Diagnostika a léčba idiopatických skolióz se zaměřením na kinezioterapii a některé mýty nejen z pohledu fyzioterapeuta. 11. ústecká krajská rehabilitační konference, velká aula Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (aktivní účast), 27. 5. 2011
 • stať ve sborníku – 2012
  • Pallová I. – Různé kinezioterapeutické postupy při léčbě idiopatických skolióz. VIII. Vinohradské odpoledne, odborná konference Vrozené a získané vady dětského věku – Velká posluchárna SZÚ, II. odborný blok Skolióza v dětském věku (aktivní účast), 23.5.2012, 10 kreditů
 • stať ve sborníku – 2014
  • Pallová I. – Pacient se skoliózou – význam tvaru páteře v sagitální rovině: kasuistika, suplementum, 19. Kubátův podologický den: Poruchy růstu, mezioborový pohled, aktivní účast, Lékařský dům v Praze, 8.3.2014 , organizátor Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
 • stať ve sborníku – 2015
  • Pallová I. (presented th talk): Angle of the trunk rotation in idiopathic scoliosis. At The 17th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium held in Hotel Octarna, Kromeriz, Czech Republic