Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU( 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů.

Zásady zpracování osobních údajů: Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel. Osobní data našich klientů sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se přímo podílí na skolioprogramu.