Absolvované kurzy a účast na konferencích

Absolvované kurzy

 • 1997 – Terapie skolióz dle Schrothové (Instruct, A. Jendeková)
 • 1998 – Léčba skolióz kombinací manuální terapie, reflexní lokomoce a technik posturální korekce (Instruct, Dr. P. Švejcar)
 • 1997, 2000 – Kurz Vojtovy metody, část A, B (RL – Corpus s. r. o., Olomouc)
 • 2000 – Synergetická reflexní terapie (Institut pro SRT, R. Vodičková)
 • 2000 – Metody stimulace a facilitace u dětí s mentálním a tělesným postižením – senzomotorika, psychomotorika (Centrum ucelené rehabilitace, Točitá 40)
 • 2000 – Cvičení s velkými míči Sbally (Unify ČR se spoluprácí s Institutem Spirální dynamiky Zürich, M. Daniel; S. Otterli)
 • 2000 – Základní kurz diagnostiky a terapie dle Brüggera I – III (Unify, Dr. D. Pavlů, CSc.; Mgr. S. Petak–Krueger)
 • 2001 – Nádstavbový kurz diagnostiky a terapie dle Brüggera (Unify, Dr. D. Pavlů, CSc.; Mgr. S. Petak–Krueger)
 • 2001, 2003 – Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. PaedDr. P. Kolář, 2.LF UK Praha)
 • 2001-2002, víkendové kurzy (160 hodin) – Diagnostika a terapie funkčních poruch (V. Bezvodová, IDVPZ, Plzeň)
 • 2002 – Léčebné postupy podle L. Mojžíšové (Mgr. J. Novotná, FTVS UK)
 • 2003 – Statistika v biomedicínském výzkumu (Euromise, Praha)
 • 2003 – Metoda McKenzie (E. Nováková, IDVPZ, Praha)
 • 2003 – Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie (J. Čápová, školící centrum Jimramov)
 • 2004 – Reflexní terapie plosky nohy (Mgr. S. Zapletal, školící centrum Jimramov)
 • 2004 – kurz „Klappovo lezení“ (J. Čápová, školící centrum Jimramov)
 • 2004 – CT a MR vyšetření páteře a míchy, 1. lékařská fakulta UK pod vedením as. MUDr. V. Peterové, CSc.
 • 2004 – Deformity páteře – diagnostika a léčení. (Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Plzeň)
 • 2004, 2005, 2006, 2008 – Klinický seminář v oboru fyzioterapie (Bc. H. Hermachová, Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2004, J. Ross (A); 2004, J. Ross (B); 2005, Sara Elizabeth L. Chiesa (C), 2006, Sara Elizabeth L. Chiesa (D), 2007 Nico de Bruine (E), 2007 Refresh McKenzie seminář, Nico de Bruine – Mechanical diagnosis and Therapy McKenzie (The McKenzie Institute International, E. Nováková, IDVPZ pod záštitou McKenzie institutu z Nového Zélandu)
 • 2005 – Taping (Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra – VOŠ s.r.o.)
 • 2005 – Letní škola fyzioterapie, Bratronice (Instruct,   Kateřinská 20, Praha)
 • 2005 – Praktický přístup k bolestem hlavy vertebrogenního původu, 1. lékařská fakulta UK pod vedením as. MUDr. V. Peterové, CSc.
 • 2006 – Základy komplexního psychosomatického přístupu v rehabilitaci (MUDr. J. Hnízdil, Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2007 – Emoční a sociální zrod dítěte  (MUDr. Peter Pöthe, Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2007 – Diagnostika a terapie stabilizačního systému páteře (Mgr. Renáta Zahradová, Praha)
 • 2008 – Klinický seminář vedený Prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc., (Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2009 – kurz Klinické nástrahy (prof. MUDr. Karel Lewit, Český Krumlov)
 • 2010 – školící akce vedená Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc. (Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2010 – Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika (MUDr. Jan Hnízdil Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2012 – Vnímání–plynulost–lehkost (Mgr. Jana Oršošová, Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2013 – odborný kurz Viscerosomatické vztahy (Mgr. Petr Bitnar, Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2014 –odborný kurz Bránice, hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice (Mgr. Petr Bitnar, Centrum komplexní péče, Dobřichovice)
 • 2016 – Komplexní diagnostika a ovlivňování Trigger points (Petr Maroušek, PT, CTI, Yoda Institut, Praha)
 • 2017 – seminář Orgánová jóga (Irena Rubášová (Teprtová), Dům Jógy Anděl, Praha)
 • 2017 – seminář Jak mít zdravá a bezbolestná záda, Škola perly čchi-kungu ( Václav Vocásek, Praha – Holešovice)

Účast na konferencích

 • 2005 – Mezinárodní studentská vědecká konference „Mladí Evropané ve vědě“, FTVS UK, Praha, biomechanická sekce
 • 2005 – Rehabilitační konference, Bratronice (Instruct,  Kateřinská 20, Praha)
 • 2006 – 11. Kubátův podologický den, Lékařský dům v Praze
 • 2006 – Kineziologie 2006, konference u příležitosti narozenin prof. MUDr. K. Lewita, DrSc. a doc. MUDr. F. Véleho, CSc., FTVS UK, Praha 6
 • 2006 – konference „Zdravotní aspekty pohybových aktivit, Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, Tábor
 • 2007 – The 9th Prague–Sydney Symposium and 12th Kubat´s Podiatric day „News in Diagnostics and Comprehensive Treatment of Locomotor Defects“, At Domus medica in Prague
 • 2007 – 29. sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN na Bulovce, Interhotel Ambassador, Praha, prezident sympozia Prof. Pavel Dungl, DrSc.
 • 2008 – II. Sympozium o skolióze, Ortopedická klinika LF MU a FN Brno–Bohunice, Univerzitní centrum pro léčbu skolióz a deformit páteře
 • 2008 – The 10th Prague-Sydney-Lublin Symposium „Diagnostics, Comprehensive Treatment and Biomechanics of Locomotor Defects“, Medical House in Prague (aktivní účast)
 •  2011 – Diagnostika a léčba idiopatických skolióz se zaměřením na kinezioterapii a některé mýty nejen z pohledu fyzioterapeuta. 11. ústecká krajská rehabilitační konference , velká aula Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,  Ústí nad Labem (aktivní účast)
 • 2012 – Pallová I.: Různé kinezioterapeutické postupy při léčbě idiopatických skolióz. VIII. Vinohradské odpoledne, odborná konference Vrozené a získané vady dětského věku – Velká posluchárna SZÚ, II. odborný blok Skolióza v dětském věku (aktivní účast)
 • 2014 – Pallová I.: Pacient se skoliózou – význam tvaru páteře v sagitální rovině: kasuistika, 19. Kubátův podologický den: Poruchy růstu, mezioborový pohled, Lékařský dům v Praze, organizátor Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. (aktivní účast)
 • 2014 – První mezinárodní odborný kongres v Praze na téma osteopatická medicína, prof. Lanta, prof. Franzone, prof. Scalia, CKP Roseta
 • 2015 – Pallová I. : Angle of the trunk rotation in idiopathic scoliosis. At The 17th Prague-Lublin-Sydney-St. Petersburg Symposium held in Hotel Octarna, Kromeriz, Czech Republic, (aktivní účast)
 • 2015 – IX. Brandýské sympózium, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 • 2017 –  The 19th Prague-Lublin-Sydney-St Petersburg Symposium, The Czech Police Museum and Medical House Prague, Czech Republic (aktivní účast)
 • 2017 – Liberecký den dětské rehabilitace, XI. Celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP a KNL, a.s.
 • 2018 – Pallová, I. : Idiopatická skolióza a hypermobilita. 23. Kubátovy dny, Lékařský dům ČLS JEP v Praze,  (aktivní účast)