Bipedální & quadrupedální lokomoce v terapii posturálních poruch a skolióz (online kurz) 23. 04. 2021

Mohlo by se vám líbit...