Archiv měsíce: Květen 2019

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy – Dle Gochta, Niederhöffera a Brüggra, CKP Dobřichovice – 2. 11. 2019

Jednodenní praktický kurz věnující se metodám pro léčbu skolióz v současných interpretacích. Tato část kurzu se věnuje metodám dle Gochta a Gessnerové, Niederhöffera a Brüggra. Kurzy je možné absolvovat nezávisle na sobě. Na kurz je...